Du är här

Trond Sefastsson

Böcker av Trond Sefastsson

Jurist, journalist, lektor i juridik vid Stockholms universitet 1995-2007, låg bakom att livstidsdömde Yasser Askar beviljades resning och friades, tagit fram resningsansökningar åt livstidsdömde Ari Mattinen och Veija Borg, rättsfallsgranskningar för TV4:s Kalla fakta, skrivit boken Offentlighetsprincipen i praktiken, konsult och föreläsare i juridiska frågor.